Αναζητήστε με τον κωδικό του service σας (GNXXXXX) και δείτε την πορεία επισκευής του μηχανήματος σας